1/1/0001

Tin nổi bật

Phối hợp tham gia ý kiến góp ý dự thảo Bản quy định giá các loại đất năm 2020 và ổn định 05 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/11/2019 02:46 AM | Lượt xem: 337
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)