1/1/0001

Hạng mục đầu tư

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Hoàng Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

11/06/2020

Quyết định số 412/QĐ-STNMT ngày 10/6/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Hoàng Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị mới Phước Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

11/06/2020

Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 04/6/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị mới Phước Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng - thành phố Nha Trang (giao đất bổ sung).

02/10/2019

Quyết định số 666/QĐ-STNMT ngày 01/10/2019 của Sở TNMT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng - thành phố Nha Trang (giao đất bổ sung).

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.

03/09/2019

Quyết định số 583/QĐ-STNMT ngày 30/8/2019 của Sở TNMT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.

Sở TNMT thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đất đối với khu đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và Resort cao cấp tại lô D11 khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm

24/06/2019

Thông báo số 211/TB-STNMT-GĐBTTĐC ngày 20/6/2019 của Sở TNMT về kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đất đối với khu đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và Resort cao cấp tại lô D11 khu du lịch bắc bán đảo  Cam Ranh, huyện Cam Lâm

Quyết định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình phòng tránh và cứu trợ phù hợp để kịp thời ứng phó và hạn chế tác động xấu của thiên tại.

30/05/2019

Quyết định số 333/QĐ-STNMT ngày 27/5/2019 của Sở TNMT về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình phòng tránh và cứu trợ phù hợp để kịp thời ứng phó và hạn chế tác động xấu của thiên tại.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhiệm vụ Điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2020 ổn định 05 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

09/05/2019

Ngày 06/05/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 262/QĐ-STNMT về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhiệm vụ Điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2020 ổn định 05 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Quyết định chỉ định thầu thực hiện gói thầu: Thẩm định giá thiết bị gói thầu mua sắm thiệt bị Dự án Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

09/05/2019

Ngày 26/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 251/QĐ-STNMT về việc chỉ định thầu thực hiện gói thầu: Thẩm định giá thiết bị gói thầu mua sắm thiết bị Dự án Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

« | 1 | 2 | 3 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733