1/1/0001

Hạng mục đầu tư

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên – Môi trường.

08/06/2020 09:20 AM | Lượt xem: 21
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Hoàng Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.- 11/06/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị mới Phước Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.- 11/06/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên – Môi trường. - 08/06/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng - thành phố Nha Trang (giao đất bổ sung).- 02/10/2019

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.- 03/09/2019

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất khu đô thị VCN - Phước Long tại phường Phước Long, Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.- 29/07/2019

Sở TNMT thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đất đối với khu đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và Resort cao cấp tại lô D11 khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm- 24/06/2019

Quyết định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình phòng tránh và cứu trợ phù hợp để kịp thời ứng phó và hạn chế tác động xấu của thiên tại.- 30/05/2019

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhiệm vụ Điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2020 ổn định 05 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 09/05/2019

Quyết định chỉ định thầu thực hiện gói thầu: Thẩm định giá thiết bị gói thầu mua sắm thiệt bị Dự án Trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.- 09/05/2019

QĐ về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhiệm vụ Điều tra, XD Bảng giá các loại đất năm 2020 ổn định 05 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 08/05/2019