1/1/0001

Huyện Cam Lâm

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ CS01312 cấp ngày 09/7/2019 cho ông Huỳnh Văn Chánh (cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất với ông Nguyễn Lâm Quốc Dũng)

07/09/2020

Quyết định số 659/QĐ-STNMT ngày 01/9/2020 v/v hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ CS01312 cấp ngày 09/7/2019 cho ông Huỳnh Văn Chánh (cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất với ông Nguyễn Lâm Quốc Dũng)

« | 1 | 2 | 3 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Phụ trách Sở TN&MT

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733