1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Lê Văn Cứ

22/09/2020 10:33 AM | Lượt xem: 22
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01341 ngày 06/12/2016 cấp cho bà Nguyễn Ngọc Thúy.- 30/10/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận số vào sổ H02325 cấp ngày 06/9/2005 cho bà Lưu Thị Hiền.- 22/10/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ H00907 cấp ngày 24/01/2007 cho ông Tô Viết Phô.- 22/10/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00365 QSDĐ/DP-DK cấp cho hộ ông Lê Quí Dũng và bà Phan Thị Xoan.- 02/10/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00854 ngày 30/5/2014 cấp cho ông Nguyễn Văn Hường.- 02/10/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho Bà Võ Thị Lài- 22/09/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ cấp cho Ông Phạm Minh Sáng và bà Bùi Thị Minh- 22/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ 00705 QSDĐ/DL-DK cấp cho ông Phạm Ngọc Ánh và bà Ngô Thị Mỹ Hiệp.- 07/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 01122 QSDĐ/DL-DK cho hộ bà Nguyễn Thị Dắn.- 01/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ CS01500 ngày 17/12/2019 cấp cho ông Nguyễn Văn Vinh.- 14/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00351 ngày 29/11/2013 cấp cho hộ ông Đỗ Thành Nhân và bà Phạm Thị Mỹ Nhung.- 11/08/2020