1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 01122 QSDĐ/DL-DK cho hộ bà Nguyễn Thị Dắn.

01/09/2020 10:29 AM | Lượt xem: 32
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)