1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 01017 QSDĐ/DX-DK cấp cho hộ ông Đỗ Tấn Sơn và bà Phạm Thị Kỳ.

21/07/2020 03:34 AM | Lượt xem: 23
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)