1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH00232 ngày 01/4/2011 đã cấp cho các ông bà Lê Việt Huy, Lê Khánh Cường, Lê Thành Tựu, Lê Nguyễn Vy San.

21/07/2020 04:09 AM | Lượt xem: 24
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)