1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00848 cấp ngày 06/9/2010 cho ông Lê Sự và bà Trần Thị Kim Loan.

03/08/2020 07:34 AM | Lượt xem: 26
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)