1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01741 cấp ngày 29/6/2016 cho ông Trương Thái Bình.

03/08/2020 07:39 AM | Lượt xem: 23
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)