1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ H00229 cấp ngày 10/9/2009 cho bà Nguyễn Thị Sinh Nhung.

07/08/2020 04:26 AM | Lượt xem: 24
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)