1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ H01485 cấp ngày 22/5/2006 cho bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh.

07/08/2020 04:02 AM | Lượt xem: 24
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)