1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ 00705 QSDĐ/DL-DK cấp cho ông Phạm Ngọc Ánh và bà Ngô Thị Mỹ Hiệp.

07/09/2020 02:47 PM | Lượt xem: 33
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)