1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ CS01500 ngày 17/12/2019 cấp cho ông Nguyễn Văn Vinh.

14/08/2020 08:32 AM | Lượt xem: 23
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)