1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ H 02340 cấp ngày 14/9/2005 cho bà Nguyễn Thị Vân.

22/06/2020 03:10 AM | Lượt xem: 6
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ CS01500 ngày 17/12/2019 cấp cho ông Nguyễn Văn Vinh.- 14/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00351 ngày 29/11/2013 cấp cho hộ ông Đỗ Thành Nhân và bà Phạm Thị Mỹ Nhung.- 11/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00465 ngày 31/12/2013 cấp cho bà Phạm Thị Thanh Thủy.- 11/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00889 cấp cho hộ ông Điểm Thanh Bình và bà Lê Thị Trét.- 11/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ H00229 cấp ngày 10/9/2009 cho bà Nguyễn Thị Sinh Nhung.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ H01485 cấp ngày 22/5/2006 cho bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01741 cấp ngày 29/6/2016 cho ông Trương Thái Bình.- 03/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00848 cấp ngày 06/9/2010 cho ông Lê Sự và bà Trần Thị Kim Loan.- 03/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH00232 ngày 01/4/2011 đã cấp cho các ông bà Lê Việt Huy, Lê Khánh Cường, Lê Thành Tựu, Lê Nguyễn Vy San.- 21/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 01017 QSDĐ/DX-DK cấp cho hộ ông Đỗ Tấn Sơn và bà Phạm Thị Kỳ.- 21/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số 01088 QSDĐ/DL-DK cấp cho bà Nguyễn Thị Phước.- 08/07/2020