1/1/0001

Huyện Khánh Vĩnh

Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH 00006 và số vào sổ cấp GCN CH00847 do UBND huyện Khánh Vĩnh cấp cho ông Mai Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Hoa.

10/06/2020

Quyết định số 406/QĐ-CNKV ngày 05/6/2020 về việc hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH 00006 và số vào sổ cấp GCN CH00847 do UBND huyện Khánh Vĩnh cấp cho ông Mai Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Hoa.

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Phụ trách Sở TN&MT

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733