1/1/0001

Kết quả xử lý thông tin phản ánh ô nhiễm môi trường

Kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 4 năm 2018

27/04/2018 03:34 PM | Lượt xem: 1368
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)