1/1/0001

Khoa học Công nghệ

Kế hoạch triển khai, thi hành Luật an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

15/11/2019 08:09 AM | Lượt xem: 506
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.- 06/01/2021

Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 25/01/2019

Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng- 10/12/2018

Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 23/07/2018

Triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ hai, năm 2018- 16/04/2018

Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018- 15/03/2018

Lộ 1,4 tỷ tài khoản và mật khẩu từ các trang mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến- 16/01/2018

Thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 13/12/2017

Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015- 05/09/2017

Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử công vụ tỉnh trên các trình duyệt web thông dụng- 05/09/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính- 05/09/2017