1/1/0001

Môi trường

Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

23/04/2020 08:53 AM | Lượt xem: 393
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực TNMT giai đoạn 2016-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Bộ TNMT.- 19/01/2021

Giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong giai đoạn thi công xây dựng (Tháng 11 năm 2020).- 25/12/2020

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 - 25/12/2020

Điều chỉnh, bổ sung chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025” (Điều chỉnh bổ sung Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa)- 25/12/2020

Ngày 08/12/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg (Chỉ thị 42) về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại- 22/12/2020

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý chất thải rắn- 15/12/2020

Chương trình “Đổi rác thải nhựa” lấy quà tặng góp phần bảo vệ môi trường.- 09/12/2020

Kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm của dự án “Chế biến các mặt hàng hải sản và cấp đông đóng gói các loại thực phẩm, nông sản để xuất khẩu”.- 09/12/2020

Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.- 08/12/2020

Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý CTNH trong tình hình tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ- 19/11/2020

Cuộc thi Rung chuông vàng “Hành trình vì một môi trường không rác thải nhựa”- 17/11/2020