1/1/0001

Môi trường

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

25/03/2020 07:56 AM | Lượt xem: 27
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Hưởng ứng Giờ trái đất năm 2020.- 26/03/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Trại chăn nuôi gia công heo thịt" tại thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.- 02/03/2020

Quyết định phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường kế hoạch năm 2020.- 10/02/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu căn hộ và Dịch vụ Phước Long" tại số 16 đường Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.- 10/01/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khai thác khoáng sản sét bùn" tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.- 10/01/2020

Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Trại chăn nuôi lợn thịt của ông Nguyễn Văn Thịnh" tại thôn Thủy Ba, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.- 06/01/2020

Hội nghị Tổng kết năm 2019 - Kế hoạch năm 2020; Cán bộ, công chức năm 2020 của Chi cục Bảo vệ Môi trường- 30/12/2019

Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Trạng trại chăn nuôi heo của ông Phan Đặng Lâm Hải" tại thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.- 27/12/2019

Sở Tài Nguyên và Môi trường xác nhận Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) năm 2019 của Công ty TNHH Hoàng Hải- 26/12/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Báo cáo định kỳ về công tác Môi trường, Biến đổi Khí hậu năm 2019- 26/12/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm, mua bán phế liệu tại Khánh Hòa- 20/12/2019