1/1/0001

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.

22/02/2021

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; ngày 04/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 tại Quyết định số 118/QĐ-STNMT.

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

03/09/2019

Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 8618/UBND-NC về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.


« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733