1/1/0001

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

03/09/2019 09:36 AM | Lượt xem: 105
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)