1/1/0001

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cấn thông tin.

02/12/2019 08:49 AM | Lượt xem: 186
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 03/03/2021

Chỉ thị phát động phong trào "Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021"- 29/01/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021.- 27/01/2021

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần bảo đảm an ninh, TTATXH trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.- 27/01/2021

Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.- 12/01/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.- 06/01/2021

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.- 03/11/2020

Thực hiện việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X của Bộ Tài nguyên và Môi trường.- 03/11/2020

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.- 02/11/2020

Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 v/v bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-CTUBND ngày 27/1/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.- 22/10/2020

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh kế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.- 21/10/2020