1/1/0001

Tin SliderList

Kết quả kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở trong Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, tại phường Phước Hải, và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

28/08/2018 10:11 AM | Lượt xem: 564
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kv Suối Dầu- Cam Ranh qua địa bàn huyện Cam Lâm.- 25/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm 2021.- 12/01/2021

Tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025”.- 09/01/2021

Chương trình “Đổi rác thải nhựa” lấy quà tặng góp phần bảo vệ môi trường.- 09/12/2020

Ông Nguyễn Văn Đồng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa kể từ ngày 01/12/2020- 30/11/2020

Nhiệm vụ “Khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.- 25/11/2020

Cuộc thi Rung chuông vàng “Hành trình vì một môi trường không rác thải nhựa”- 17/11/2020

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”- 11/11/2020

Tiếp tục tăng cương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh- 05/11/2020

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa”- 05/11/2020

Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2020.- 03/11/2020