1/1/0001

Quyết định thu hồi đất

Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, mặt nước biển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng tại Phường Ninh Thủy - Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa

03/01/2019

Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, mặt nước biển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng tại Phường Ninh Thủy - Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa

Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò thuê tại xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh

13/12/2018

Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò thuê tại xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh để xây dựng Nhà máy Thủy điện Sông Chò 2 (hạng mục bãi thải, bãi vật liệu, mỏ đá, kho chứa thuốc nổ)

Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Thu hồi đất do Công ty Cổ phần May Khánh Hòa sử dụng và cho Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa thuê đất

06/12/2018

Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Thu hồi đất do Công ty Cổ phần May Khánh Hòa sử dụng và cho Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa thuê đất tại Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh

Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang thuê sử dụng và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa để quản lý

14/11/2018

Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang thuê sử dụng và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa để quản lý

Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đang sử dụng tại xã Cam Bình

12/11/2018

Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đang sử dụng tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cam Ranh quản lý

Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, đất có mặt nước ven biển do Công ty TNHH Đầu tư - Du lịch An Phú đang sử dụng tại xã Cam Bình

07/11/2018

Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, đất có mặt nước ven biển do Công ty TNHH Đầu tư - Du lịch An Phú đang sử dụng tại xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cam Ranh quản lý

Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 về việc thu hồi đất Công ty Một thành viên Khoáng sản Bắc Trung Nam thuê đất tại thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh do hết hạn sử dụng đất mà không được gia hạn.

27/03/2018

Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 về việc thu hồi đất Công ty Một thành viên Khoáng sản Bắc Trung Nam thuê đất tại thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh do hết hạn sử dụng đất mà không được gia hạn.

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Phụ trách Sở TN&MT

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733