1/1/0001

Quyết định thu hồi đất

Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đang sử dụng tại xã Cam Bình

12/11/2018 02:12 PM | Lượt xem: 245
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, mặt nước biển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng tại Phường Ninh Thủy - Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa- 03/01/2019

Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò thuê tại xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh - 13/12/2018

Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Thu hồi đất do Công ty Cổ phần May Khánh Hòa sử dụng và cho Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa thuê đất- 06/12/2018

Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang thuê sử dụng và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa để quản lý- 14/11/2018

Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, đất có mặt nước ven biển do Công ty TNHH Đầu tư - Du lịch An Phú đang sử dụng tại xã Cam Bình- 07/11/2018

Quyết định 3280/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang tại số 10 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang- 05/11/2018

Quyết định 3211/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa quản lý, giao đất cho Cục Quản lý đường bộ III tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh- 02/11/2018

Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Việt Thành thuê sử dụng và giao đất cho UBND xã Suối Cát để quản lý- 27/03/2018

Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 về việc thu hồi đất Công ty Một thành viên Khoáng sản Bắc Trung Nam thuê đất tại thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh do hết hạn sử dụng đất mà không được gia hạn.- 27/03/2018