1/1/0001

Tài nguyên đất

Về việc Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

18/09/2020

        Ngày 09/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Văn bản số 4887/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương v/v Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

      

Thực hiện Quyết định của về giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất của Nhà nước phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19

15/09/2020

      Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg (Quyết định 22) về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

10/09/2020

         Ngày 27/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Văn bản số 4618/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Đăng ký tham gia thẩm định giá

03/09/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3594/STNMT-CCQLĐĐ-GĐBTTĐC ngày 31/8/2020 v/v đề nghị đăng ký tham gia thẩm định giá.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Phụ trách Sở TN&MT

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733