1/1/0001

Tài nguyên đất

Dự án bảo vệ và phát triển rừng khu vực Hòn Bà – huyện Khánh Sơn

16/07/2019 09:43 AM | Lượt xem: 75
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 20/02/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.- 13/01/2020

Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện công tác giao đất cho các hộ ĐBDTTS ngèo thiếu đất có khả năng sản xuất tại các xã Khánh Phú, Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thượng- 13/01/2020

Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.- 24/12/2019

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai- 25/11/2019

07 Văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai- 23/09/2019

Tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền trên đất- 10/07/2019

Sở TNMT ban hành Quyết định Quy chế quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - 17/06/2019

Quy chế quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 10/06/2019

Thông báo hủy phôi Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trên đại bàn tỉnh Khánh Hòa- 04/06/2019

Kết luận của UBND tỉnh sau khi nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa- 29/03/2019