1/1/0001

Tài nguyên đất

Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện công tác giao đất cho các hộ ĐBDTTS ngèo thiếu đất có khả năng sản xuất tại các xã Khánh Phú, Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thượng

13/01/2020 03:59 AM | Lượt xem: 183
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 03/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Mipeco Nha Trang do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.- 03/07/2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020.- 02/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Hoàng Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500).- 11/06/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị mới Phước Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500).- 11/06/2020

Đại hội chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023- 05/06/2020

Đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát lại các phụ lục Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.- 24/04/2020

Rà soát danh mục dự án xác định giá đất cụ thể năm 2020.- 23/04/2020

Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 20/02/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.- 13/01/2020

Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.- 24/12/2019