1/1/0001

Tài nguyên nước

Công trình khai thác sử dụng nước mặt phục vụ mục đích sinh hoạt tại Ninh Hòa

30/05/2019 03:33 AM | Lượt xem: 70
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Báo cáo tình tình thực hiện công tác quản lý Tài nguyên Nước năm 2019- 30/12/2019

Những kết quả đạt được thực hiện nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 17/10/2019

Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.- 03/09/2019

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018.- 17/09/2018

Hội nghị tập huấn các Văn bản QPPL trong lĩnh vực Tài nguyên nước năm 2018- 20/08/2018

Kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 23/04/2018

Kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 (23/3/2018) với chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu”, được tổ chức tại Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa- 26/03/2018

Chủ đề Ngày Khí tượng Thế giới 23/3/2018 “sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu”- 19/03/2018

Chủ đề Ngày nước Thế giới qua từng năm - 19/03/2018

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT, Quy định mới về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng- 27/02/2018

Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.- 27/02/2018