1/1/0001

Tài nguyên nước

Kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 (23/3/2018) với chủ đề “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu”, được tổ chức tại Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

26/03/2018 03:25 PM | Lượt xem: 1247
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)