1/1/0001

Thành phố Cam Ranh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ cấp GCN 00802 QSDĐ/CPB-CR cấp ngày 16/3/1998 cấp cho hộ ông Bùi Ngọc Ân và bà Hồ Thị Xuân Mai.

10/07/2020 04:00 AM | Lượt xem: 5
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ H00713 ngày 27/10/2008 cấp cho ông Nguyễn Luận và bà Quách Thị Thanh Thúy.- 14/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ 01114 QSDĐ/CPB-CR ngày 11/9/2001 cấp cho ông Nguyễn Văn Khả và bà Nguyễn Thị Đưa.- 14/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 711 cấp ngày 04/8/1999 cho hộ ông Nguyễn Chí Dũng và bà Trần Thị Thanh Vân.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH02984, CH02984 cấp ngày 02/7/2012 cấp cho ông Nguyễn Văn Đồng và bà Nguyễn Thương Mến.- 28/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất cấp cho hộ ông Nguyễn Kim Trọng và bà Phan Thị Trấn số vào sổ CH10728 ngày 18/11/2014 lý do bị mất.- 24/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất cấp cho ông Nguyễn Văn Đồng sử dụng với bà Nguyễn Thương Mến.- 24/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CS00361 cho ông Nguyễn Văn Thuần và bà Trần Thị An.- 24/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CS07733 cấp ngày 19/12/2019 cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy.- 17/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH30808 cấp ngày 31/5/2016 cho bà Nguyễn Thị Điểu.- 17/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH30806 cấp ngày 31/5/2016 cho bà Nguyễn Thị Điểu.- 17/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH30807 cấp ngày 31/5/2016 cho bà Nguyễn Thị Điểu.- 17/07/2020