1/1/0001

Thành phố Cam Ranh

Quyết định hủy trang bổ sung của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào số CH10225 được UBND thành phố Cam Ranh cấp cho hộ ông Phạm Thanh Bình và bà Trần Thị Tâm do bị mất.

12/05/2020 08:21 AM | Lượt xem: 7
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ H00713 ngày 27/10/2008 cấp cho ông Nguyễn Luận và bà Quách Thị Thanh Thúy.- 14/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ 01114 QSDĐ/CPB-CR ngày 11/9/2001 cấp cho ông Nguyễn Văn Khả và bà Nguyễn Thị Đưa.- 14/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 711 cấp ngày 04/8/1999 cho hộ ông Nguyễn Chí Dũng và bà Trần Thị Thanh Vân.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH02984, CH02984 cấp ngày 02/7/2012 cấp cho ông Nguyễn Văn Đồng và bà Nguyễn Thương Mến.- 28/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất cấp cho hộ ông Nguyễn Kim Trọng và bà Phan Thị Trấn số vào sổ CH10728 ngày 18/11/2014 lý do bị mất.- 24/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất cấp cho ông Nguyễn Văn Đồng sử dụng với bà Nguyễn Thương Mến.- 24/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CS00361 cho ông Nguyễn Văn Thuần và bà Trần Thị An.- 24/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CS07733 cấp ngày 19/12/2019 cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy.- 17/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH30808 cấp ngày 31/5/2016 cho bà Nguyễn Thị Điểu.- 17/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH30806 cấp ngày 31/5/2016 cho bà Nguyễn Thị Điểu.- 17/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH30807 cấp ngày 31/5/2016 cho bà Nguyễn Thị Điểu.- 17/07/2020