1/1/0001

Thành phố Nha Trang

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số CH00899/22393 cấp ngày 21/5/2012 cho bà Nguyễn Đình Lệ Thúy (đã chỉnh lý biến động cho bà Nguyễn Thị Thùy Trang ngày 8/1/2018) và Lê Thị Lan Hương.

16/09/2020

Quyết định số 703/QĐ-STNMT ngày 14/9/2020 v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất số CH00899/22393 cấp ngày 21/5/2012 cho bà Nguyễn Đình Lệ Thúy (đã chỉnh lý biến động cho bà Nguyễn Thị Thùy Trang ngày 8/1/2018) và Lê Thị Lan Hương.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Phụ trách Sở TN&MT

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733