1/1/0001

Thành phố Nha Trang

Bảng giá đất phi nông nghiệp tại các khu quy hoạch dân cư, khu đô thị tại nông thôn (các xã thuộc thành phố Nha Trang) năm 2017

12/10/2017 02:04 PM | Lượt xem: 1891
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)