1/1/0001

Thị xã Ninh Hòa

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ H02383 cấp ngày 22/5/2006 cấp cho ông Phạm Bốn và bà Trần Thị Thơ.

10/07/2020 04:04 AM | Lượt xem: 5
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ 00009/QSDĐ/TT-NH ngày 22/12/1998 cấp cho ông Trần Căng.- 14/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00138 ngày 9/6/1997 cấp cho hộ bà Lê Thị Dân.- 11/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 01155 cấp ngày 02/7/1997 cho hộ bà Dương Thị Sáu.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH06764 cấp ngày 11/11/2017 cho ông Đinh Xuân Đông và bà Trịnh Thị Lan.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00102 cấp ngày 27/5/2010 cho ông Tôn Thất Tiên và bà Nguyễn Thị Băng Tâm.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00134 cấp ngày 30/10/1998 cho ông Y Sứ và bà H Yuôn.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01024 cấp ngày 26/4/2016 cho ông Hồ Thế Ân.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 61435 cấp ngày 16/11/2016 cho ông Hồ Ngọc Duy và bà Võ Thị Nguyệt Loan.- 07/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 01169 cấp ngày 02/7/1997 cho hộ ông Lương Công Sơn và bà Nguyễn Thị Thêm.- 04/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00148 cấp ngày 13/12/1997 cho hộ bà Trương Thị Dự và ông Lâm Thanh Ny.- 04/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00164 cấp ngày 08/10/1998 cho ông Tăng Ngọc Văn và bà Phan Thị Chung.- 03/08/2020