1/1/0001

Thông báo mới nhất

Tham gia xác định giá đất Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2.

09/03/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có Công văn số 778/STNMT-CCQLĐĐ-GĐBTTĐC, ngày 06/3/2020 về việc tham gia xác định giá đất Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2. Văn bản phản hồi và hồ sơ chứng minh năng lực của các đơn vị gửi về Sở trước ngày 25/3/2020.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

13/01/2020

Ngày 03/1/2020, Chính phủ đã có Nghị định số 06/2020/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733