1/1/0001

Thông báo mới nhất

Thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kv Suối Dầu- Cam Ranh qua địa bàn huyện Cam Lâm.

25/01/2021

Thông báo số 27/TB-STNMT ngày 22/1/2021 hủy kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kv Suối Dầu- Cam Ranh qua địa bàn huyện Cam Lâm.

Tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025”.

09/01/2021

Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý đơn vị quan tâm, tham gia gửi Hồ sơ năng lực về Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa (số 14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), số điện thoại: 02583.560.835, thời hạn: đến hết ngày 20/01/2021 để tiến hành xét chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ trên theo đúng quy định.

Báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2020.

05/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (gửi kèm file số về địa chỉ mail pddbdvt.stnmt@khanhhoa.gov.vn) trước ngày 10/01/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiệm vụ “Khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

25/11/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Nhiệm vụ “Khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; phạm vị thực hiện là tỉnh Khánh Hòa; thời gian thực hiện: 2020-2022; kinh phí dự kiến: ngân sách nhà nước.

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

11/11/2020

Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý đơn vị quan tâm, tham gia gửi Hồ sơ năng lực về Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa (số 14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), số điện thoại: 02583.560.835, thời hạn: đến hết ngày 15/11/2020.

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa”

05/11/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tiến hành xét chọn đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa” với mục tiêu: lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733