1/1/0001

Thông báo mới nhất

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019.

10/07/2019 03:34 AM | Lượt xem: 766
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)