1/1/0001

Thanh tra

Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh.

07/12/2020 10:10 AM | Lượt xem: 154
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)