1/1/0001

Tài nguyên nước

Nhiệm vụ “Khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

25/11/2020 03:28 PM | Lượt xem: 283
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thực hiện việc hướng dẫn triển khai về Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam theo Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường- 15/09/2020

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050- 19/08/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai- 13/08/2020

Quy định về quản lý cát, sỏi, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ, bãi sông- 17/04/2020

Báo cáo tình tình thực hiện công tác quản lý Tài nguyên Nước năm 2019- 30/12/2019

Những kết quả đạt được thực hiện nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 17/10/2019

Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.- 03/09/2019

Công trình khai thác sử dụng nước mặt phục vụ mục đích sinh hoạt tại Ninh Hòa- 30/05/2019

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018.- 17/09/2018

Hội nghị tập huấn các Văn bản QPPL trong lĩnh vực Tài nguyên nước năm 2018- 20/08/2018

Kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 23/04/2018