1/1/0001

Thông báo mới nhất

Tham gia thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa (lần 2)

27/02/2020 09:07 AM | Lượt xem: 344
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)