1/1/0001

Thông báo mới nhất

Tham gia xác định giá đất Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2.

09/03/2020 03:22 AM | Lượt xem: 324
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020.- 27/03/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Phúc Khánh 2 tại xã Diên An huyện Diên Khánh và xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.- 23/03/2020

Đăng ký chào giá cạnh tranh gói thầu sửa chữa xe ô tô.- 12/03/2020

Tham gia thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa (lần 2)- 27/02/2020

V/v tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch nCoV- 03/02/2020

Tham gia thẩm định giá đất dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 16/01/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.- 13/01/2020

Tham gia thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa- 10/01/2020

Thông báo về việc gửi báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019.- 25/12/2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.- 24/12/2019

Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam.- 05/12/2019