1/1/0001

Tài nguyên đất

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Hoàng Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500).

11/06/2020 09:47 AM | Lượt xem: 942
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia xác định giá đất khu đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Trảng É 2.- 16/07/2020

Tham gia xác định giá đất khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.- 13/07/2020

Tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 03/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Mipeco Nha Trang do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.- 03/07/2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020.- 02/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị mới Phước Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500).- 11/06/2020

Đại hội chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023- 05/06/2020

Đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát lại các phụ lục Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.- 24/04/2020

Rà soát danh mục dự án xác định giá đất cụ thể năm 2020.- 23/04/2020

Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 20/02/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.- 13/01/2020