1/1/0001

Thông báo mới nhất

Thông báo, hướng dẫn chủ trương giải quyết đối với các trường hợp cần xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thời gian chưa có bảng giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn 2020-2024.

13/04/2020 01:58 AM | Lượt xem: 505
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)