1/1/0001

Thông tin dự án

Thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kv Suối Dầu- Cam Ranh qua địa bàn huyện Cam Lâm.

25/01/2021 08:32 AM | Lượt xem: 159
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia thẩm định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110KV Suối Dầu - Cam Ranh đoạn qua địa bàn huyện Cam Lâm.- 05/02/2021

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường D2 đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Trần Nguyên Hãn, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh.- 04/01/2021

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch Champarama Resort & Spa (phần còn lại), phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.- 04/01/2021

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Phước Đông, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.- 04/01/2021

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đường vào dự án Tái hiện căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.- 28/12/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Kè chống sạt lở khu vực chân núi chùa Kỳ Viên, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang.- 28/12/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình Đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm (đoạn qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang).- 28/12/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể dự án Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang-Sài Gòn tuyến đường sắt Hà Nội-Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn thành phố Cam Ranh).- 21/12/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá cụ thể dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (giao đất bổ sung đợt 2) tại xã Vĩnh Thái, phường Phước Hải và phường Phước Long, thành phố Nha Trang.- 16/12/2020

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Tiểu học Khánh Bình 2, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh.- 27/11/2020

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất tại khu đất thực hiện dự án Đường Tô Hữu, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh.- 27/11/2020