1/1/0001

Tin nổi bật

V/v tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch nCoV

03/02/2020 08:56 AM | Lượt xem: 104
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới năm 2020”- 05/06/2020

Thông báo tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020- 04/06/2020

Thông báo về việc cho thuê mặt bằng nhàn rỗi- 26/05/2020

Nghị quyết phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.- 18/05/2020

Thông báo cho thuê mặt bằng- 06/05/2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.- 27/04/2020

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 27/04/2020

Đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát lại các phụ lục Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.- 24/04/2020

Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.- 23/04/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Mở rộng quy mô, nâng công suất Nhà máy sản xuất các sản phẩm dùng cho chăn nuôi, nông ngư nghiệp-Công suất 12.705 tấn/năm" tại lô B5, B6 Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện- 23/04/2020

Rà soát danh mục dự án xác định giá đất cụ thể năm 2020.- 23/04/2020