1/1/0001

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

27/04/2020 09:28 AM | Lượt xem: 179
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.- 01/09/2020

Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 07/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.- 08/08/2020

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020.- 21/07/2020

Kế hoạch triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.- 16/07/2020

Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục.- 11/06/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.- 25/05/2020

Nghị quyết phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.- 18/05/2020

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026.- 06/05/2020

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V năm 2020.- 04/05/2020

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình việc triển khai các công tác phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 23/04/2020

Triển khai thi hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.- 03/04/2020