1/1/0001

Thông tin chung

UBND tỉnh ban hành kế hoạch Đề án “ Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020-2025

27/08/2020

      Ngày 21/8/2020, UBND đã ban hành Kế hoạch Quyết định số 2184/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020-2025

Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

27/07/2020

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2020 như sau :

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - Phụ trách Sở TN&MT

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733