1/1/0001

Tài nguyên đất

Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện công tác giao đất cho các hộ ĐBDTTS ngèo thiếu đất có khả năng sản xuất tại các xã Khánh Phú, Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thượng

13/01/2020 03:59 AM | Lượt xem: 189
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia xác định giá đất khu đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Trảng É 2.- 16/07/2020

Tham gia xác định giá đất khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.- 13/07/2020

Tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 03/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Mipeco Nha Trang do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.- 03/07/2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020.- 02/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Hoàng Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500).- 11/06/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị mới Phước Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500).- 11/06/2020

Đại hội chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023- 05/06/2020

Đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát lại các phụ lục Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.- 24/04/2020

Rà soát danh mục dự án xác định giá đất cụ thể năm 2020.- 23/04/2020

Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 20/02/2020