1/1/0001

Thông tin chung

Tỉnh Khánh Hòa xếp hạng 29/63 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

13/05/2020 02:13 AM | Lượt xem: 17
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020.- 25/05/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Phòng chống ma túy năm 2020- 07/05/2020

Cảnh báo hành vi mạo danh Lãnh đạo Tổng cục môi trường và cơ quan trực thuộc Tổng cục Môi trường để trục lợi trái phép.- 17/04/2020

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020.- 27/03/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm- 12/03/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận năm 2020.- 03/03/2020

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.- 09/09/2019

Một số kết quả Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong Tháng 01/2020- 24/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020- 20/02/2020

Công khai kết quả khen thưởng và đề nghị cấp trên tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 của Sở TN&MT- 20/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020- 11/02/2020